• Rahel Belatchew

  BuzzBuilding är det perfekta exemplet på framtiden; en byggnad som löser flera problem samtidigt.

 • Rahel Belatchew

  StrawScraper är en uppdaterad version av Söder Torn på Södermalm i Stockholm. Dels har det blivit högre, dels har det med hjälp av s.k. Piezoelektrisk teknik blivit ett kraftverk. Spröten behöver bara en bris för att röra sig, och därmed producera el.

 • Rahel Belatchew

  Här, mitt på Vanadisplan i Stockholm, kanske framtidens insektsfabrik kan stå?

 • Rahel Belatchew

  Rahel Belatchew och den nya visionen för framtidens boende; Discus. Framtagen tillsammans med Sveafastigheter Utveckling AB.

 • Rahel Belatchew.

  Genom att utnyttja vattnet skulle städer snabbt kunna få många fler boenden. Här SwimCity, 3D-printade bostäder på vattnet utanför Ropsten i Stockholm.

 • Rahel Belatchew.

  SwimCity är framtagen som en vision för studentbostäder, men vem skulle inte vilja bo på vattnet??

 • Rahel Belatchew

  Rahel Belatchew är en skarpt lysande stjärna på arkitekthimlen. Foto: Camila Lindqvist.

Rahel Belatchew – prisad urbanist mot strömmen

ARKITEKTUR. Elektrifierade träd där du laddar mobilen och taxibilar som svärmande bin i skyn. Hur kommer egentligen våra städer se ut i framtiden? Rahel Belatchew, VD och grundare av Belatchew Arkitekter, har sin bild klar för sig.

Vem: Rahel Belatchew

Gör: VD och grundare av Belatchew Arkitekter samt nytillträdd VD för nya bolaget Sveafastigheter Utveckling AB

CV: Arbetat som arkitekt i Tokyo, Paris, Luxemburg och Stockholm. Magisterexamen i arkitektur från Ecole Spéciale d’Architecture i Paris
Utmärkelser: Architectual Review MIPIM Future Project Award 2015. Det nationella formpriset Design S 2014. Hon har också blivit utsedd till Årets Arkitekt 2006 av tidningen Residence

Människan tycks ha en obotlig dragning till städer. Enligt FN kommer hela 70 procent av världens befolkning att bo i en stad år 2050. Många behandlar frågan som ett problem, men kanske är det egentligen bara en spark där bak för att våra städer ska utvecklas till platser där kreativitet, omtanke och spännande miljöer får ta plats? Tillsammans med sitt team i företagets experimentella del tar sig Rahel Belatchew an framtiden.

– Det handlar om en stor utmaning. Jag anser att vi måste börja optimera de ytor vi redan har, istället för att bre ut oss på nya, säger hon. Det handlar om att programmera om staden.

Programmera om staden…vad betyder det? En stad är väl vad den är? Kanske det, men den är långt ifrån välutnyttjad menar Rahel. Skolor står tomma under långa lov, kontorsbyggnader är outnyttjade stora delen av dagen och massor av ytor bara är, utan egentligt syfte. Och det är bland annat de här ytorna och platserna som Rahel och teamet tittar på i Belatchew Labs, den del av Belatchew Arkitekter som arbetar med ”experimentella projekt där syftet främst är att undersöka och testa nya angreppssätt och lösningar på urbana och arkitektoniska frågeställningar”.

Holistisk vision
BuzzBuilding och InsectCity är en av kontorets visioner som fått stor uppmärksamhet. Den enorma insektsfarmen är placerad mitt i Vanadisondellen i Stockholm, en idag helt outnyttjad yta. Här skulle invånarnas nya proteinkälla tas fram, en restaurang i bottenplan skulle ge människor insikter i hela produktionsflödet och byggnaden skulle dessutom vara hemvist åt utrotningshotade vildbin. Och det är inte bara i Vanadisrondellen den skulle uppföras, utan i rondeller runt om i länet. BuzzBuilding skulle alltså utnyttja oanvända ytor, lösa framtidens proteinbehov och rädda utrotningshotade vildbin. Och det är såhär vi måste tänka i framtiden, menar Rahel. Vilket kanske också är den viktigaste uppgiften för arkitekter och arkitektur.

– Vi kanske inte främst kommer vara viktiga för att vi uppför byggnader, utan för att vi besitter en bred kunskap med ett holistiskt perspektiv. Vi kan hitta lösningar där vi skapar synergier helt enkelt.

Ge plats åt förändring
Tid är som bekant en flyktig vän. 2050 kommer snart vara här så vilka städer är bäst förberedda på urbaniseringstakten? Först och främst de städer som är bäst rustade för dagens klimatpåverkan, menar Rahel. Orkaner, skyfall och värmeböljor är sådant som måste gå att hantera även om målet är att lindra klimatförändringarna. Sen handlar det om flexibilitet.

– Förändringstakten är hög så det kommer bli än mer viktigt att städer har marginaler, ett visst mått av flexibilitet. De kan inte vara detaljplanerade så att det inte finns utrymme för snabba förändringar, säger hon.

Vi måste alltså våga vända upp och ner på verkligheten ibland, bara då kommer våra urbana miljöer vara inspirerande platser som rymmer varje enskild individ utan att samtidigt förstöra planeten. Som en helt vanlig, tom, rondell. Varför skulle den inte lika gärna kunna vara en insektsfarm?

Fler spännande projekt av Belatchew Labs:

Strawscraper – ett urbant kraftverk i Stockholm

SwimCity – 3D-printat boende på vatten