ekonomi

Redaktionen: Ingen ekonomi utan ekologi

REDAKTIONEN RESONERAR. När ska fler av världens näringsidkare förstå att det inte finns någon ekonomi utan ekologi? Att allt hänger ihop. Vi äger inte naturen och kan inte fortsätta att förstöra jordens livsuppehållande system som vi faktiskt gör idag. Det vi däremot äger är makten att påverka.

Vår misshushållning med jordens naturresurser är en av vår tids största utmaningar och det handlar om både miljö och ekonomi. Professor Carl Folke, vetenskaplig chef för bland annat Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, menar att det gått så långt att vi till och med frikopplat oss mentalt från naturen. Han kallar oss ekologiska analfabeter. Enligt Carl Folke behöver vi förändra vår syn på naturen och förstå att vi är beroende av den för vår egen välfärd och sluta se den som bara något trevligt att besöka eller som ett hinder för utveckling. Vi måste helt enkelt lära oss att det inte finns någon ekonomi utan ekologi.

Som konsumenter har vi också ansvar och möjlighet att påverka. Genom att göra medvetna val i vår vardag kan vi visa vår ståndpunkt och få till en förändring. Med pengar kan vi påverka och pengar är en oerhörd drivkraft för förändring. Vi kan premiera företag med smarta lösningar på framtidens utmaningar. Identifiera företag som ser hållbarhet som en källa till innovation och drivkraft för ekonomisk utveckling. Vi kan spara i bolag som bakar in hållbarhet i sina affärsmodeller och som vill vara en del av lösningen. Vilka bolag tror du har en ljus framtid? Framtida regleringar, politiska vindar och ett positivt konsumenttryck gör att allt färre vurmar för the bad guys. Money grows where sustainability flows!

På Sapir lyfter vi många, stora som små, initiativ som tar oss i rätt riktning och som gör det lätt att göra rätt. Och valen är bättre val, smartare val, snyggare val och val som kommer ge oss stora värden tillbaka. Vilken framtid vill du se och vad kan du göra, här och nu idag? Tillsammans kan vi göra stordåd!