tornado

Redaktionen tror inte på karma

RÖRELSE. Jag tror inte på karma. Att mina handlingar skulle slungas runt i universum och plötsligt, likt en boomerang, komma tillbaka till mig. Däremot är jag fascinerad av fjärilseffekten, the butterfly effect. Att en liten rörelse kan växa och tillslut bli till en avgörande händelse som förändrar allt. Effekten är en del av kaosteorin och myntades av meteorologen och matematikern Edward Lorenz 1979, som beskrev hur en fjärils vingslag i Amazonas kan orsaka en tornado i Texas.

Lorenz’s poäng handlar kanske inte så mycket om att allt som behövs för en rejäl förändring är en fjäril, utan snarare tvärtom. Att man ur den stora förändringen kan spåra dess start i ett litet vingslag från en fjäril. Men ändå. Tanken på att den lilla fjärilen som förnöjt flyger mellan rosa orkidéer, gummiträd och lianer i Amazonas kan vara upphovsman till en orkan på en helt annan plats på jorden får mig ändå att tro på de små rörelsernas möjlighet till stor påverkan. Allt det jag gör, även det lilla, bildar slutligen ett mönster av rörelser som tillsammans blir till något större. Det ger ringar på vattnet och snart har en rörelse, så stark att den kan flytta berg, skapats.

Samma tanke får jag när det kommer till cirkulär ekonomi, som i mångt och mycket kan sägas grundats av äventyraren Ellen MacArthur. När hon under en världsomsegling upptäckte att hon var helt beroende av resurserna hon hade på båten, precis som vi är helt beroende av resurserna på jorden, insåg hon att det inte fungerar med ett linjärt system. Vi kan inte skapa produkter, använda dem och kasta resterna. Det måste gå runt. Och alla de små delarna i en cirkulär ekonomi bildar en väv av händelser som slutligen blir till ett ekonomiskt system där vi tar till vara på det vi skapar, där väldigt lite går förlorat och där alla vinner. Du, jag, bolagen och jorden. Och kanske börjar allt med en handling liten som en fjäril.

Taggar: | | | |