Rent vatten: självklarhet eller lyx?

H2O. På Gotland har bevattningsförbud införts på flera håll och man har tagit beslutet att minska vattentrycket i ledningarna. Även på Öland råder bevattningsförbud på delar av ön.

De senaste 30 åren har befolkningsökning och stigande levnadsstandard lett till en fördubblad vattenförbrukning över hela världen. Vatten blir allt mer en bristvara och konkurrensen om resursen hårdnar. Efterfrågan väntas öka med 7-12 procent under de närmaste 20 åren. Både tillväxtländer och utvecklade länder måste göra stora infrastrukturinvesteringar för att modernisera systemen för vattenrening, vatteneffektivisering och vattenförsörjning.

Men det finns ju hur mycket vatten som helst, tänker kanske du. Ja cirka 1 400 000 000 000 miljarder liter. Men det är bara en liten del som går att använda som exempelvis dricksvatten. Den största mängden utgörs av saltvatten. Bara tre procent är sötvatten och endast en procent är tillgängligt för oss, och ska fördelas på 9 miljarder människor.

Sedan utgör det tillgängliga färskvattnet inte bara en liten del av allt sötvatten – det är också väldigt ojämnt fördelat. I exempelvis Sao Paolo i Brasilien är det så illa ställt idag att stadens 20 miljoner invånare enbart har tillgång till rent vatten ett par timmar om dygnet.

Men i Sverige har vi, med vissa undantag, ett överflöd. För oss är det inte mängden vatten vi använder som är det största problemet, utan vad som hamnar i det. Därför är det viktigt att vi tänker på vad vi sköljer ner i avloppet och släpper ut i dagvattenbrunnarna, så att vi kan fortsätta att bara vrida på kranen och njuta av lyxen – ett riktigt iskallt glas vatten!

Vill du ha ett exemplar av boken 50 sätt att rädda Östersjön?
Maila din postadress till redaktionen@sapir.se – först till kvarn, vi har 15 böcker som ligger och väntar!

Läs gärna Professor Johan Rockströms förord och introduktion till boken här på Sapir.se, och vår tidigare artikel Vatten, vatten extremt mycket vatten.

Taggar: | |