Rustad för livets berg-och-dalbana?

TRYGGHET. Syrener som doftar, studentmössor som åker upp i luften och kärlek som spirar. Livet leker, eller? Nja, kanske inte jämt och inte för alla. För medan några myser över en picknick i gräset, kanske någon annan är mitt uppe i en uppslitande skilsmässa och en tredje måste leta efter sin partners efterlevandeskydd. Även om du är på topp idag, så är det bra att vara väl förberedd för eventuella dalar.

Ta tre minuter och gå igenom Sapirs checklista för att stå väl rustad om olyckan skulle vara framme.

  1. Deltidsarbete är en av de största fällorna för sämre ekonomi och pension. En av tre kvinnor arbetar deltid jämfört med en av tio män, enligt SCB. Deltidsarbete leder ofta till sämre pension på grund av lägre lön och minskade karriärmöjligheter. Så, om du har en partner och om det går – se till att ni arbetar lika mycket, och att ni delar på föräldraledighet och vård av sjukt barn.
  2. Bidra annars med ett sparande till den som har lägst inkomst och reglera i avtal vad som är enskild egendom så att den som lägger mer tid på hemarbete kompenseras.
  3. Premiepensionen är den del i pensionen som går att fördela. För över till din partner om behovet finns. Här kan du läsa mer och ladda ner blankett.
  4. Ring ditt pensionsbolag och fråga vad som händer om du skulle gå bort. Ta reda på om du har något skydd till dina efterlevande* och hur det fungerar om du är osäker.
  5. Ta reda på om du har sjukförsäkring via ditt företag, (annars kan du teckna en privat).
  6. Pensionen blir ofta lägre än din lön. Om du inte redan sparar varje månad, försök – små val gör stor skillnad i längden.

*Skydd till dina efterlevande
Det finns flera olika sätt att trygga familjen ekonomi om det värsta skulle inträffa. Ofta kan du välja att din pension ska betalas ut till din familj om du själv inte hunnit få den utbetald. Ett sånt skydd kallas Återbetalningsskydd. En annan lösning är att teckna en extra försäkring, ett Familjeskydd. Då väljer du ett belopp, som inte är kopplad till din pension, som ska betalas ut till din familj över en viss tid.

Oavsett hur du väljer att trygga din familjs framtid så påverkas din pension, direkt eller indirekt, fråga alltid ditt pensionsbolag om hur. Och kom ihåg att ställa din egen ekonomiska situation i relation till hur din familj skulle klara sig.