• En prototyp som sätts upp för test. Den riktiga utrustningen sitter betydligt högre upp i träden så att den inte syns eller kan bli förstörd.

  • regnskogen

Så räddar din gamla mobil regnskogen

TEKNIK. Varje år slängs över 150 miljoner mobiltelefoner enbart i USA. Helt i onödan enligt Rainforest Connection, som återanvänder mobiltelefoner för att rädda regnskogen genom att hindra illegal avverkning.

Den nya tekniken förvandlar återvunna mobiltelefoner till en soldriven avlyssningsutrustning. Tekniken går ut på att bygga om gamla mobiltelefoner och förse dem med solpaneler som energikälla. Mobilerna placeras sedan ut i ett nätverk högt upp i träden för att lyssna efter ljud av exempelvis motorsågar. När ljudet registreras skickas det automatiskt ut en signal via gsm-nätet till skogvaktare eller polis som genast kan rycka ut.

Bakom innovationen står den amerikanska fysikern och ingenjören Topher White, som också startat den ideella organisationen Rainforest Connection. Systemet har redan testats framgångsrikt på Sumatra i Indonesien. Nu står Sydamerika och Afrika på tur.

Regnskogen 
Det som fascinerar mest med den tropiska regnskogen är artrikedomen. Den breder ut sig över ca 7 % av jordens landyta, men över hälften av alla jordens arter hittas här.

Listan på allt som utvinns ur regnskogen kan göras lång. Exempel på ätliga råvaror är kaffe och kakao. Dessutom utvinns många olika substanser, främst från växter, som används för medicintillverkning.

Regnskogens ekosystem är komplicerat och bygger på ett samspel mellan skogens olika organismer. Måttliga störningar, som mindre bränder, stormar och småskaligt jordbruk, ökar mångfalden. Däremot kan stora mänskliga ingrepp ha förödande konsekvenser.

Under de senaste 100 åren har mer än hälften av den tropiska regnskogen försvunnit. Skogsförlusten leder inte bara till att vi går miste om en ofantlig tillgång. Det påverkar också det globala klimatet negativt. Skogen binder och absorberar koldioxid, men när träden avverkas överförs den till atmosfärisk kol och bidrar till en förhöjd växthuseffekt.

Källa: WWF