helena lindahl

”Sluta snacka och börja agera för en hållbar framtid”

GRÖNA OBLIGATIONER. Helena Lindahl, portföljförvaltare på SPP, vill slå ett slag för att smartare placeringar av pensionspengar kan göra stor skillnad för miljön. Som förvaltare av SPP:s Gröna Obligationsfond, där både privatpersoner och företag kan investera hållbart, sätter hon pengar i rörelse för att bidra till klimatomställningen. De medel som kommer in till fonden finansierar projekt inom bland annat områdena förnyelsebar energi, energieffektivisering och transporter med låga utsläpp, vilket skapar en positiv uppåtspiral.

– För att nå de överenskomna målen i Parisavtalet, vill det till att näringslivet väljer att skifta fokus. Det handlar om att gå från ord till handling och att ta konsekvenserna av sitt tyckande. Ibland verkar det som att polletten inte riktigt har trillat ner än. Vi har alla verktyg på plats. Fler måste börja använda dem. Jag upplever att många är angelägna om att vi ska ha ett fossilfritt samhälle nu – allra helst igår. Och visst är det lätt att förstå och heja på. Men det räcker inte. Alla måste aktivt bidra till omställningen och framförallt investera i rätt riktning”, säger Helena Lindahl.

Hon förklarar att SPP:s Gröna Obligationsfond liknar andra fonder och investerar i samma typ av företag med samma typ av finansiella risker. Den stora skillnaden är att obligationsfonden öronmärker investerarnas pengar.

– I rollen som portföljförvaltare ser jag till att dina investeringar hamnar rätt och det är det fina i kråksången. Om hela obligationsmarknaden bestod av gröna obligationer – då skulle vi gå i rasande takt mot våra uppsatta klimatmål. Det skulle med andra ord bli väldigt mycket action – och mindre snack.”

Flera aktörer följer idag i SPP:s fotspår och ingen är gladare över det än Helena Lindahl.

– Allt fler känner sig bekväma med att göra den här typen av investeringar och förstår att det inte är så annorlunda mot vad vi hittills arbetat med. Den stora skillnaden är att vi bidrar till en hållbar framtid”, säger Helena Lindahl.

SPP:s Gröna Obligationsfond erbjuder sina investerare en avkastning som ligger helt i paritet med, och i vissa fall betydligt bättre än, traditionella obligationsfonder.

– Bra avkastning är kapitalmarknadens DNA. Då blir många intresserade av att investera i fonden, vilket jag nyttjar i arbetet för en hållbar värld. Till syvende och sist är det ju just det som gör folk intresserade av att investera – att få en bra avkastning på sitt sparande eller en bra pension.”

Helena Lindahl uppmanar investerare att se över sina fonder och ta makten över sina pengar. Det är först när vi inser att vi faktiskt påverkar framtiden genom våra val som vi kan bidra till en bättre utveckling, menar hon.

– Idag är vi fullt upptagna med att sopsortera och konsumera miljömedvetet. Det är lätt att känna sig duktig när man väljer ekologisk mjölk och lokalproducerat. Men för den som vill bidra till en grön framtid räcker det inte att enbart handla ekologisk mjölk. Då bör vi också investera våra pengar i fonder som bidrar till en klimatsmart utveckling –som SPP:s Gröna Obligationsfond, avlutar Helena Lindahl.

SPP Grön Obligationsfond Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med målsättning att ge en bra värdeutveckling över tiden genom att placera i så kallade gröna obligationer. Gröna obligationer har en klar positiv effekt på miljö och samhälle.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På sppfonder.se hittar du informationsbroschyr och faktablad. 

Taggar: | | |