Vågar du vara snäll?

SAMHÄLLE. Snäll. Snällhet används ibland som synonym till mesighet, konflikträdsla eller kravlöshet. Men är det verkligen att vara snäll?

På Greater Good Science Center på University of California, Berkeley samlar man bland annat forskning kring snällhet, medkännande och altruism. Ett brett förskingringsfält visar att det finns många fördelar med snällhet– både för individen, organisationer och för samhället i stort. Bland annat har man hittat en förstärkande koppling till välbefinnande för individen. Ju mer jag agerar snällt mot andra desto gladare blir jag. Och ju gladare jag känner mig desto mer benägen är jag att hjälpa andra. På så sätt skapas alltså en positiv snällhets- och lyckospiral. Att vara snäll kan också göra dig mer attraktiv och förbättra hälsan.

Även Google argumenterar för vikten av snällhet och då särskilt på jobbet. I en omfattande studie där företaget försökte reda ut hur man skapar de mest produktiva teamen kom man fram till att den allra viktigaste indikatorn var psykologisk trygghet. Att inom gruppen känna tillit och veta att du inte riskerar att bli förödmjukad, straffad eller utslängd om du utrycker en idé eller åsikt.

Hur kan vi då bidra till ökad snällhet i samhället? Jag tror att vi måste arbeta på flera plan och då börja med oss själva. Att vi i stort och smått aktivt anstränger oss för att göra gott för andra utifrån de egna förutsättningarna. För forskning visar ju att det smittar. Det som krävs är att vi lyfter blicken och vågar agera.

Vi mår både bra och blir mer effektiva och produktiva av att vara snäll. Det är helt enkelt lönsamt. Men framförallt är det rätt.