Sociala innovationer som gör skillnad

UTVECKLING. Genier, pionjärer och innovationer som driver förändring är Sapirs tema den här veckan. Sociala innovationer också viktiga för att möta sociala utmaningar och skapa relationer och samarbeten som kan utveckla vårt samhälle.

Altruism och filantropi inom företagsvärldens toppskikt blir allt vanligare. De mest kända exemplen är datapionjären Bill Gates, affärsmannen Warren Buffet och finansmannen George Soros. Men fler och fler investerare följer i deras spår och ser både det nödvändiga och lönsamma i att investera i positiv samhällsförändring.

Här är tre inspirerande och innovativa projekt som gör skillnad:

  1. Triss i hjälpNorrsken Foundation är den senaste stjärnan på Sveriges innovations- och start-up himmel. Bakom inkubatorn står Niklas Adalberth, en av grundarna till betaltjänsten Klarna. Han tror på aktiv medmänsklighet och stöder såväl vinstdrivande som ideella start-ups. Klarity, Karma och Just Arrived är tre projekt de stöder.
  • Klarity, en app som ger medborgare möjlighet att exponera korruption.
  • Karma, en tjänst som hjälper butiker och restauranger att ge bort överbliven mat till behövande.
  • Just arrived, är en tjänst som ska hjälpa nyanlända flyktingar och arbetsgivare att komma i kontakt med varandra.
  1. Starkare tillsammans – Alla kan drabbas, men ingen vågar tala om det. Charlie Eriksson, som själv lidit av psykisk ohälsa, startade projektet Aldrig Ensam för att sprida kunskap och bryta tystnaden kring psykisk ohälsa.
  1. Säkrare städer – Safecity – pin the creeps, samlar in kvinnors rapporteringar av sexuellt våld och överfall i Indien, Kenya, Kamerun och Nepal, för att skapa så kallade hot spots som indikerar osäkra områden. Projektet startades av Elsa Marie D’Silva, som tidigare jobbade inom flygbranschen men som gjorde ett karriärbyte för att hjälpa utsatta kvinnor att få en tryggare vardag.