• Planscher av Jesper Waldersten, Eric Ericson, Liselotte Watkins och Stina Wirsén. Foto: Svenskt Tenn

  • Design Josef Frank/Intervention Guringo. Foto: Svenskt Tenn

  • Design: Josef Frank/Intervention: Guringo. Foto: Svenskt Tenn

Svenskt Tenn visar biosfärens mönster med konst och forskning

NOTIS. Visste du att varje tum av vår planet bär spår av människan på ett eller annat sätt? Och visste du att stora delar av Svenskt Tenns vinst går till hållbarhetsforskning på Beijerinstitutet? Från 15 april till 15 juni visar Svenskt Tenn utställningen Biosfärens mönster. En utställning som på olika sätt visualiserar sambandet mellan människan och biosfären – det tunna skikt kring jorden som är förutsättningen för allt liv på jorden.

Designstudion Guringo har gjort en intervention av Josef Franks skåp Nationalmuseum och illustratörerna Stina Wirsén, Jesper Waldersten, Liselotte Watkins och Erik Ericson har tolkat insikter och begrepp från forskningen om samspelet mellan människa och miljö.

 – När jag träffade chefen för Beijerinstitutet, Carl Folke, insåg jag att våra världar egentligen är väldigt lika. Jag sitter på mitt håll och är kreativ och Carl på sitt, så det kändes väldigt roligt att göra det här projektet och låta våra världar flyta samman helt, säger Jesper Waldersten.

Svenskt Tenn grundades av Estrid Ericson 1924. Tillsammans med Josef Frank skapade hon sitt livsverk med visionen att det skulle överleva tidsväxlingar och trender.

 – I stort sett all mänsklig aktivitet har på ett eller annat sätt effekter på biosfären. Vi vill medverka till att sprida den kunskapen och dess betydelse för planetens och vår framtid, samtidigt som vi vill förtydliga det faktum att alla Svenskt Tenns kunder är med och bidrar till den viktiga forskningen på området, säger Maria Veerasamy, vd på Svenskt Tenn.

Taggar: | |