• sweco

Cirkulär Ekonomi – inte bara en miljöfråga

FRAMGÅNG. ”Cirkulär ekonomi för oss på Sweco handlar om att alla delar i ett resursflöde har ett värde. Den här samhällsomvandlingen har redan börjat. Inte minst märker vi det i vår vardag och våra projekt där dessa frågor får allt större betydelse.” Så beskriver Sweco själva sin inställning till cirkulär ekonomi, och satsar nu ännu mer när de anställer den brittiske miljökonsulten Alastair Carruth, för att leda företagets arbete med cirkulär ekonomi framåt. 

Much has been said and written about circular economy (CE) in recent years. And despite success stories the experience for many is that implementing CE can be easier said than done.

There is a gap in society between CE theory and CE action, and the view within Sweco is that plugging this gap with practical skills and experience is vital. There are several examples of CE being implemented, yet for many it can feel like hard work getting CE projects off the ground.

Firstly, obsessing over the technical brilliance of a concept can divert away from the fundamentals of why it is needed. It may be obvious or it may provide new angles on the selling point. Focus on this, otherwise it could be a solution in search of a problem.

Data is critical. It is hard for a business to convince anyone of a new idea without quantitative analyses. It can generate persuasive analyses and visuals. It can be done on MS Excel without expert levels of proficiency. Rounded business cases then need to tie the package together.

In larger businesses CE is often labelled as an environmental cause. However, Circular economy is, as the name suggests, an economic system and ought to be of as much interest to financial and operational managers as it is to the sustainability manager. It is vital to get the right skills on teams as it is fundamentally about good business practice, not just the environment.

Some CE projects succeed because commercially they are winners. There is little doubt as to the theory and aspiration of CE, but without practical commercial skills many projects will founder.

Alastair Carruth, Sweco

 

Svensk översättning

På Sweco handlar cirkulär ekonomi om att värdesätta alla delar i ett resursflöde. Det är en samhällsomvandling som redan är påbörjad och något som märks i vardagen i hur vi arbetar i våra projekt. Dessutom ser vi att dessa frågor får allt större betydelse.

På senare år har cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Trots alla framgångshistorier, är det många som menar att det är lättare sagt än gjort när det kommer till implementering.

Idag finns det nämligen fortfarande en klyfta mellan cirkulär ekonomi i teori och i praktik. På Sweco har vi sett att det framförallt krävs konkreta färdigheter och erfarenheter för att kunna minska denna klyfta. Numera finns det också flera framgångsrika exempel på implementering att kunna lära sig av. Trots detta, upplevs det fortfarande som svårt för många att få projekten att lyfta.

Till att börja med är det ofta lätt att bli upptagen av ett konceptets tekniska briljans på bekostnad av dess egentliga syfte. Behoven som ska lösas är ofta uppenbara men kan också ge upphov till nya infallsvinklar på själva erbjudandet. Därför är det viktigt att hålla fokus på vad projektet ska syfta till, annars är risken stor att man tar fram lösningar som svarar på helt andra problem.

Data är också avgörande för framgång. Utan kvantitativ analys är det svårt att få med sig andra. Med tydliga siffor får du argument som övertygar och också ger möjlighet att visualisera idén. Det räcker med grundläggande kunskaper i Excel för att ta fram ett väl genomarbetat business case.

Hos större företag ses cirkulär ekonomi ofta fortfarande som en miljöfråga. Det bör snarare, som namnet antyder,  ses som ett ekonomiskt system som är lika relevant för finansiella och operativa chefer som för hållbarhetschefen. I grunden handlar det om god affärspraxis, inte bara om miljön. Därför är det oerhört viktigt att kompetensen finns hos rätt personer i bolaget.

En del cirkulära projekt lyckas för att de råkar bli kommersiella framgångssagor. Och det finns få som egentligen tvivlar på teorin och ambitionen med den cirkulära ekonomin. Men det är ändå viktigt att komma ihåg att den kommersiella aspekten alltid måste finnas med, annars riskerar många projekt att fallera.

Alastair Carruth, Sweco

Taggar: | |