Marita Loft
juni 29, 2017

5 snabba med Marita Loft

FRAMTIDSSPANING. Storebrand Fastigheters vd är på plats i Almedalen för att belysa klimatfrågan och vad höjda havsnivåer innebär för svenska kuststäder.