erik wetter
oktober 11, 2017

5 snabba med Flowminders Erik Wetter

BIG DATA. Allt du gör på nätet kan spåras, storebror ser och det går aldrig att radera något från internet. Men vad används egentligen Big Data till?

Kod
oktober 10, 2017

Låt barnen programmera mera

PROGRAMMERING. Realiteten är att IT-kunskaper kommer vara en förutsättning för att ta del av viktiga samhällsfunktioner i framtiden.