philip

5 snabba med hållbarhetsanalytiker Philip Ripman

FEM SNABBA. Den 28 augusti till 2 september är det World Water Week och fullt fokus på vatten. Efterfrågan på vatten är dock ingen tillfällig trend utan något som kommer bestå, och öka succesivt på grund av befolkningstillväxt, urbanisering och växande medelklass. Philip Ripman, hållbarhetsanalytiker på SPP/Storebrand har ständigt vatten på sin radar och hoppas på ett reellt pris på vatten så att fler får upp ögonen för den faktiska samhällskostnaden.

Vem: Philip Ripman
Gör: Arbetar med hållbarhetsanalys på SPP/Storebrand

1. Vattenutbudet är relativt konstant samtidigt som jordens befolkning och därmed vattenkonsumtionen ökar drastiskt. Hur ska det här gå ihop?
Det är just det. Det går inte ihop, så business as usual är inte ett alternativ. I World Economic Forums globala riskrapport har vatten intagit förstaplatsen som den absolut största risken för hållbar samhällsutveckling. Bolag som redan nu vet att de är beroende av vatten bör fundera på hur de hanterar problematiken på kort och lång sikt.

2. Investeringar i bolag med vattenrelaterade affärsidéer har i år gått dubbelt så bra som världsindex (S&P Global Water vs MSCI World). Vilken är den främsta orsaken?
Minusränta, brexit, amerikanskt val, terrorattentat … listan på osäkerhetsmoment som skakar de finansiella marknaderna kan göras lång. När osäkerheten är som störst gäller det att tänka långsiktigt. Efterfrågan på vatten är ingen tillfällig trend utan något som kommer bestå, och öka successivt på grund av befolkningstillväxt, urbanisering, växande medelklass och ökad konsumtion. Vatten blir allt mer en bristvara och konkurrensen om resursen hårdnar. Bolag som sitter på lösningarna är väldigt eftertraktade och efterfrågan väntas öka med 7-12 procent de närmaste 20 åren.

3. Du har arbetat med SPP/Storebrands hållbarhetsanalys i flera år. Vad ser du för nya trender och tendenser framåt?

Det har varit fullt fokus på CO2 en längre tid, men vatten är en fråga som kommer mycket snabbare och i mycket större utsträckning än vad många tror. Det räcker med att se på Kalifornien och sydvästra USA där bolag i bland annat livsmedels- och energisektorn tvingas bygga pipelines till andra delstater för att säkra vattentillförsel för att grundvattnet är borta. I närmiljö ser vi bevattningsförbud och föroreningar. Kostnaderna för att hantera vatten är något som många företag brottas med.

4. Hur ser lösningen ut?
Den är tvådelad. Det handlar om resurseffektivitet, men också om att hitta innovativa lösningar. Företag och investerare blir allt mer varse om de risker som brist på vatten innebär. Vi gör riskanalyser av sektorer och bolag som förbrukar särskilt mycket vatten och som befinner sig i länder som är hårt pressade av vattenbrist.  Företag som är beroende av, förstår och hanterar vattenrelaterade risker kan skapa betydligt bättre lönsamhet än de som inte har det på radarn.

Både tillväxtländer och utvecklade länder måste göra stora infrastrukturinvesteringar för att modernisera systemen för vattenrening, vatteneffektivisering och vattenförsörjning. De som sitter på lösningarna blir mer eftertraktade. Resurseffektivitet och  innovation blir en viktig växtkraft i din fondportfölj.

5. Nästa vecka är det World Water Week. Vad hoppas du att den ger för avtryck?
En av orsakerna till att det går sakta med vatteneffektivisering är att priset på vatten i dag inte innefattar de faktiska kostnaderna. Men jag hoppas att det sätts ett reellt pris på vatten så att den riktiga samhällskostnaden kan prisas in i produkterna på marknaden.

Taggar: | | | | |