Azita Shariati

5 snabba med affärsmogulen Azita Shariati

FEM SNABBA. Hur når vi bäst resultat, med hårda nypor eller stora hjärtan? Årets mäktigaste affärskvinna 2015, Sodexos VD Azita Shariati, har en ledarstil som bygger på kommunikation, jämställdhet och tydliga målsättningar. Utan det sistnämna blir det bara snack och inga förändringar, och förändringar är just det som utmärker Azita. 2010 bestod företagets styrelse av endast 14 procent kvinnor, men man satte upp ett mål för 2015; 50 procent kvinnor i styrelsen. Målet är uppnått och Azita är en av de hetaste affärskvinnorna just nu. För Sapir berättar hon om sitt ledarskap, mångfald och hur vi ska integrera människor i samhället.

Namn: Azita Shariati
Gör: VD Sodexo AB
Familj: Min man Farzin och sonen Alireza
Kan inte leva utan: Min familj
Gör dig riktigt förbannad: Orättvisa
Lyx för dig: Att vara med mina nära och kära och njuta av god mat och dryck, helst någonstans där solen värmer oss med sin närvaro.

1. Du har fått flera utmärkelser inom ledarskap genom åren. Vad är utmärkande för ditt ledarskap?
Jag tror på det kommunikativa ledarskapet där man inte bara pratar om VAD som ska göras, utan även VARFÖR. För mig är det viktigt att vara tydlig och förstå. Sätta vad medarbetarna gör i ett sammanhang som skapar mening. Jag är tydlig med mål, ger förutsättningar och feedback. Jag ser det som en stor fördel att själv ha arbetat inom äldrevården och i restaurangkök. Även om det bara var under en kort tid så har det gett mig användbara kunskaper.

2. På Sodexo arbetar ni med mångfald ur fem perspektiv: ålder, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, jämlikhet och respekt för sexuell läggning. Vilket är svårast att få till?
Det svåraste steget är att gå från ord till handling oavsett vilket perspektiv man väljer. Det blir lätt fina ord i ett dokument om man inte sätter upp mål, följer upp och har en plan precis som med finansiella nyckeltal.

År 2010 bestämde vi att 2015 skulle vi vara jämställda på ledningsnivå och på andra ledande chefspositioner, vilket vi lyckades med. Vi började med att skicka chefer på en utbildning som vi kallar: ”Spirit of inclusion”, där man blir medveten om sina egna fördomar och hur de styr beslut och bemötande av människor. När man gjort det grundjobbet är vår erfarenhet att de olika delarna befruktar varandra. När jämställdheten blir bättre följer andra mångfaldsperspektiv med på köpet eftersom man blir mer medveten.

3. I din ledarroll har du stor makt att bidra till förändring i samhället. Vad är viktigast just nu tycker du?
Just nu är det att hitta snabbare och bättre sätt att integrera människor som kommit till Sverige. Redan innan den stora flyktinginvandringen under hösten tog det lång tid att få sin utbildning validerad, lära sig svenska och få jobb. Studier från Göteborgs Universitet visar på att det är viktigare att personer med olika bakgrund möts på arbetsplatsen än att de bor grannar – utifrån ett integrationsperspektiv. En ofrivillig passivitet i utanförskap riskerar att bryta ner människor på relativt kort tid. Vi måste börja se människor som den kraft och tillgång som de är, inte som en belastning. Istället för att fråga vad vi kan göra för de som kommer hit ställer jag mig frågan: Vad kan de göra för oss?

4. Matsvinn är något ni haft fokus på under en tid. Varför tog ni det initiativet och hur har det gått?
Vi har en global hållbarhetsplan som vi kallar Better Tomorrow Plan. Vår ledning i Paris kräver att det ska göras hållbara förbättringar i alla 80 länder där vi verkar. Av alla de servicetjänster som vi arbetar med står måltiderna för den största klimatpåverkan och det var därför naturligt att ta krafttag just där. Vi har minskat svinnet både i köken och med hjälp av gästerna även i restaurangerna. Sedan vi startade mätningarna år 2013 har svinnet i till exempel våra skolrestauranger minskat med drygt 63 ton.

5. Om du fick en superkraft, vad skulle den vara?
Just nu skulle det utan tvekan vara att få stopp på alla onda krafter som leder till krig och terrorhandlingar. Tänk om det gick att få alla ledare att använda ord och förhandling istället för vapen.

Taggar: |