Kod
oktober 10, 2017

Låt barnen programmera mera

PROGRAMMERING. Realiteten är att IT-kunskaper kommer vara en förutsättning för att ta del av viktiga samhällsfunktioner i framtiden.