5 snabba med Kim Waller

FRAMTID. Många unga känner frustration över att inte bli inkluderade, menar Kim Waller. Genom företaget Ungdomar arbetar hon för att skapa arenor där nästa generation får vara med och påverka samhällsutvecklingen. Bland annat driver hon uppmärksammade hållbarhetsturnén We Change. Nu går företaget ihop med Fryshuset för att utveckla Sveriges största digitala och fysiska mötesplats för unga. 

Vem: Kim Waller, 30 år.
Gör: VD på Ungdomar AB, som riktar sig till unga mellan 14-25 år.
Familj: Man och barnen Lucas 2 år och Julie, några dagar gammal.
Bor: Bromma, Stockholm.
Tror på: Ett samhälle som samarbetar.

1. Hur ser behovsbilden ut, tar vi inte ungdomar på allvar idag?
Nej, oftast utesluts unga från diskussioner som rör samhällets och framtidens utmaningar – det är samtal som förs i stängda rum, av högt uppsatta politiker, ledare och myndigheter. Det finns en stark förändringskraft hos unga, och vi möter dagligen deras frustration av att de inte bli inkluderade. Dagens gymnasieelever är bland annat nästa generations företagare, beslutsfattare, konsumenter… och därmed de som ska skapa framtiden. I mätningar där vi frågat vilka verktyg de behöver för att aktivera sig för en bättre värld är de vanligaste svaren: lära sig mer om hållbarhet i skolan, kunskap om hur det fungerar i verkligheten, och att bli tagna på allvar.

2. Hur arbetar ni för att inkludera unga?
Vi vill skapa arenor där de får ta plats som samhällsaktörer. Ungdomar AB är ett socialt företag för olika verksamheter där vi arbetar för att unga ska känna sig värdefulla, och få möjlighet att förändra världen till det bättre. Det handlar både om psykisk hälsa, ungdomssysselsättning och hållbar utveckling. Dels genom den digitala mötesplatsen ungdomar.se som består av en stödpanel med fråga/svar, ett samtalsforum, och en redaktionell del med artiklar och tips för att må bättre i vardagen. Dels driver vi olika projekt, bland annat turnén We Change, som är Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling. Under våren har vi träffat 9 000 ungdomar.

3. Vad händer på en hållbarhetsturné?
Det finns stora utmaningar i skolan idag när det gäller att utbilda om hållbar utveckling. Vi startade We Change som ett komplement till traditionell undervisning för att hjälpa skolan att driva frågan, och arbetar utifrån FN:s utvecklingsmål som ramverk för att förklara hur vi kan skapa en positiv framtid. För eleverna blir det en studiedag med inspirationsföreläsning, workshop och en paneldebatt som vi kallar “Grillen”. I år samarbetar vi med H&M, Ikea och SEB, som alltså får stå på scenen och bli grillade och svara på ungas frågor om varför saker ser ut som de gör, men även ge en nyanserad bild av att saker inte alltid är svart eller vitt. De håller sedan en verklighetsbaserad workshop utifrån något av FN-målen, där ungdomarna bland annat får komma med idéer och lösningar på organisationers problem och framtida utmaningar. Vi pratar mycket om att omsätta idéer till handling.

4. Vad kan ni se för resultat, blir det någon skillnad i praktiken?
Dels finns det flera häftiga exempel där ungas idéer genomförs. Företag som använder deras input inom strategiskt beslutsfattande och internt utvecklingsarbete, och för att förstå vad framtidens generation har för krav och förväntningar. Här får de en ocensurerad bild av vad unga faktiskt tycker. Sedan gör vi kunskapsmätningar med eleverna före och efter som visar stora skillnader. Innan turnén ansåg exempelvis bara 30 procent att de hade möjlighet att påverka företag, och efter bara ett möte steg antalet till nästan det dubbla. Nära 80 procent svarade även att de kommer ta fler aktiva beslut för att leva hållbart; till exempel välja kommunaltrafik, ändra konsumtion eller ansluta sig till en välgörenhetsorganisation.

5. Ni blev nyligen en del av Fryshuset, vad händer nu?
Efter sommaren kommer vi arbeta intensivt med sammanslagningen. Det är ett långsiktigt och omfattande arbete som sker gradvis för att vi skall få så stor utväxling som möjligt. Vi kommer initialt fortsätta med ungdomar.se och We Change, där detta ger en större möjlighet att utveckla dessa verksamheter och nå ut till fler unga. Fryshuset driver över 50 verksamheter, och vår ambition är nu att tillsammans skapa Sveriges största digitala och fysiska mötesplats . Våra värdegrunder är desamma, och tillsammans blir vi starkare.