Snabba Hus – din nya bostad?

NOTIS. Att det är svårt att som ung hitta bostad i Stockholm och landets studentstäder har säkert inte gått någon förbi. Bostadsbristen är akut och idag söker 300 000 unga svenskar egen bostad. Nu verkar det dock som att en ny konkret lösning är på gång när de första exemplaren av SNABBA HUS byggs i Västberga i Stockholm.

Konceptet SNABBA HUS är resultatet av ett samarbete mellan intresseorganisationen jagvillhabostad.nu och Svenska bostäder. Projektet har mynnat ut i skapandet av mobila bostadsmoduler för unga vuxna mellan 18-30 år. Det hela går ut på att man bygger upp flyttbara hyresrätter på ”väntande tomter”, det vill säga mark som väntar på detaljplanering eller som av annan anledning inte används. Ett sådant tidbegränsat bygglov löper ut efter max 15 år och då kan man smidigt flytta bostadsmodulerna till en ny plats. Modulerna, som producerats med hög standard och kvalitet, tål att flyttas ett par gånger under sin livstid, men tanken är såklart att de till slut ska få bli kvar permanent. Lägenheterna, som har ritats av arkitekt Andreas Martin-Löf, är ettor på 32 m2 med ett badrum, kombinerat kök och vardagsrum och en sovalkov.

Modulerna kommer att tillverkas inomhus i Sverige vilket ger en effektivare produktionskedja, minskat svinn och färre fuktskador i samband med produktionen. Väl på plats placeras modulerna i en betongstomme som utformats optimalt utifrån tomtens förutsättningar och ljusförhållande vilket gör att hela processen kan färdigställas på mycket kortare tid än vad som är brukligt vid vanliga byggen. I stadsdelen Västberga är nu 671 bostäder planerade och intresseanmälan för att flytta in kommer att samlas in under hösten av Svenska bostäder. Hyran kommer att ligga på runt 5000 kr per lägenhet och inflyttningsstart kommer att vara från och med sommaren 2016.

 

Taggar: | |