Georgios Karpathakis

5 snabba med Georgios Karpathakis

GURU. Georgios Karpathakis tar dig med in i verkligheten hos en person med ADHD. Med hjälp av digitala verktyg sprider han kunskap om diagnosen som han själv fick som 25-åring. Dessutom vill han skapa gemenskap och visa andra med ADHD att de inte är ensamma och att livet inte tar slut med en diagnos.

Vem: Georgios Karpathakis
Gör: Driver den digitala plattformen Underbara ADHD, samt föreläser och skriver böcker om ADHD.
Aktuell: ADHD-lådan

1. Varför har du startat plattformen Underbara ADHD?
Jag fick själv en fastställd ADHD-diagnos först som 25-åring efter stökiga skolår, missbruk, polisanmälningar och sex självmordsförsök. När jag fått diagnosen såg jag en informationsfilm om ADHD, där de medverkande pratade om utmaningarna men också möjligheterna, vilket gjorde något med mig. Jag kände samhörighet och, för första gången någonsin i mitt liv, att jag inte är ensam. Där och då bestämde jag mig för att börja dela med mig av mina egna erfarenheter – fruktansvärda som fantastiska – av att leva med ADHD i 25 år, utan att veta om det. Detta för att fler som lever med eller nära någon med ADHD förhoppningsvis skulle kunna känna den samhörighet, gemenskap och framtidstro jag nyligen funnit. Men jag konstaterade också att gemene hen fortfarande har väldigt låg kunskap om ADHD – och bestämde mig därför även för att göra allt i min makt för att försöka ändra på det.

2. Vad är den största missuppfattningen när det gäller ADHD?
En vanlig fördom är att alla vi som lever med ADHD är och fungerar likadant, eller på ett visst sätt. Till exempel att samtliga som har ADHD är hyperaktiva och ”störiga” personer som alltid syns och hörs, vilket självklart inte stämmer. Ingen människa är den andre lik, vi är ju alla unika individer vilket såklart även gäller för personer med en ADHD-diagnos. Dessutom finns det tre olika former av ADHD vilket betyder att någon som lever med den ena formen kan ha helt olika och andra svårigheter än någon som lever med en annan form.

3. I somras lanserade ni också ADHD-lådan. Vad var syftet med den?
För några år sedan funderade jag ganska mycket över hur man kan få någon som inte har ADHD att förstå hur det är att leva med diagnosen. Och tämligen omgående förstod jag att enda sättet är att låta hen/de uppleva några minuter ur vår vardag – vilket också är syftet med ADHD-lådan.

4. Finns det fördelar med att jobba med en digital upplevelse för att skapa förståelse för hur det är att leva med ADHD?
Jag sken av lycka när Samsung och Epicenter Stockholm meddelade att de ville realisera min projektidé och tillsammans ta fram, samt lansera ADHD-lådan. Dels för att det är två av världens främsta aktörer när det kommer till digital innovation och teknik, men också eftersom det gav Underbara ADHD möjligheten att digitalt skapa en upplevelse som ger besökaren en unik kunskap och förståelse som hen inte kan läsa sig till. Vilket känns fantastiskt och otroligt viktigt för oss – inte minst eftersom det fram tills nu i princip har varit omöjligt för någon som inte har ADHD att fullt ut förstå hur det är att leva med diagnosen.

5. Vad hoppas ni att de som testar ADHD-lådan ska ha förstått efter upplevelsen?
Att det är så oerhört viktigt med tidiga insatser, och vilka enorma mänskliga och samhällsekonomiska vinster detta medför. Förhoppningsvis blir även de som testar ADHD-lådan berörda och får en fördjupad förståelse kring vilka utmaningar diagnosen dagligen kan föra med sig.  Jag hoppas också att ADHD-lådan ska bidra till att väcka både en och många tankar hos gemene hen. Och framförallt fungera som en påminnelse – inte minst till våra folkvalda politiker – om vikten av rätt stöd och miljö som är anpassat efter individens förutsättningar och behov. Det är något som är avgörande för att alla människor ska få möjlighet att uppnå sin fulla potential.