Fem snabba med Fryshusets Camila Salazar Atías

FEM SNABBA. Camila belönades nyligen med det prestigefyllda Anna Lindh- priset för sitt ihärdiga arbete att hjälpa kriminella att lämna sina destruktiva liv. Hon räds inte det obekväma och har en alldeles särskild förmåga att se utan att döma. Camila kom till Sverige endast tre år gammal efter att ha varit på flykt med sin familj från Chilie i två år. Nu arbetar hon som kriminolog på Fryshuset och är en av Sveriges främsta experter på kriminella gäng.

Namn: Camila Salazar Atías
Familj: Man, 3 barn och en Fralla (hund)
Gör: Kunskapsområdeschef för ”Föredöme och framtidstro” på Fryshuset
Tror på: Allas lika värde
Kan inte leva utan: Min familj
Bok du rekommenderar och varför: Paolo Freire, The pedagogy of the oppressed. Det blev en väldigt viktig bok när jag studerade i USA. Den förklarade där teorierna inte räckte till. Den byggde min identitet och är delvis orsaken till mitt engagemang att arbeta för att minska förtryck

1. Var kommer din passion och inneboende kraft ifrån?
Mycket kommer från mitt arbete. Där får jag dagligen bevis för att missförhållanden och orättvisor går att förändra. Jag har också tack vare min historia erfarenhet av hur skör ens verklighet är och hur snabbt den kan förändras. Händelser och sammanträffanden kan leda dig på en resa med antingen ett lyckligt eller olyckligt slut. Har man haft turen att födas i ett bra sammanhang ska man inte ta det för givet och klanka ner på andra som inte har haft samma tur. Vi vill alla i grund och botten leva ett gott liv men i brist på resurser, verktyg och möjligheter hittar vi andra överlevnadsstrategier.

2. I Fryshusets värdegrund står det att; ”vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem.” Är vi svenskar generellt lite ängsliga tycker du?
Jag tycker inte om att generalisera för vi svenskar är ju så väldigt olika och idag har vi influenser från många andra kulturer som luckrar upp det lutheranska arvet och den så kallade jantelagen. Det kan finnas viss rädsla av att vara besvärlig och obekväm, men det finns det i många andra samhällen också.  Det viktiga är att vi ser varandra som jämlikar utan att döma. Respekt vinner vi för de handlingar vi gör, inte för att vi har uppnått en position.

3. Du har sagt i en intervju att du ända upp i vuxen ålder, var livrädd för alla i uniform. Berätta.
Min familj flydde direkt efter militärkuppen i Chile 11 september 1973. Efter att ha rest genom Argentina, Brasilien, Spanien och Frankrike så kom vi äntligen till Sverige. Sverige var inte vårt mål men förföljelsen ledde oss hit. På vägen mötte vi personer som gav oss mat och husrum och utan dem vet jag inte var vi hade varit idag. Alla i uniform symboliserade långt upp i vuxen ålder hot och fara. Även om jag rationellt kunde förstå att så inte var fallet så har de första åren på flykt färgat av sig och varit svåra att ändra.

4. Vad är lyx för dig?
Att vara frisk, få vara med min familj, dela en måltid med vänner och ha ett jobb som jag trivs och kan växa med.

 5. Du får veta att jorden kommer gå under om tolv timmar. Vad gör du?
Chillar. Lägger inte energi på det jag inte kan ändra.

Mer om Fryshuset

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen

Cides: Center för Information om Destruktiva Subkulturer, är ett projekt på Fryshuset. Projektet arbetar med problem och frågeställningar som rör unga i destruktiva subkulturer.

Passus: Finns under fryshusets paraply och arbetar med avhopp från kriminella gemenskaper, hjälper till med återanpassning till samhället, stödjer anhöriga till unga på väg in i kriminalitet

Taggar: |