Ge bort riktigt gammal skog med Naturarvet

NOTIS. Hjälp till att bevara den viktiga svenska gammelskogen genom att bli fadder eller kanske till och med ”ägare” av ett träd eller två. Genom stiftelsen Naturarvet går det att bli en del av den rörelse som jobbar för att säkerställa att Sverige även i framtiden har riktigt gammal skog kvar. Lo Jarl är verksamhetsledare på Naturarvet.

– Varje tia ger en kvadratmeter gammelskog som blir bevarad för alltid, säger han.

Det som kallas gammelskog är skog som inte rörts av människan på många, många år och därmed får leva sitt egna liv. Det innebär döda träd som får stå kvar, fallna stockar och grenar på marken och en mångfald av bland annat insekter, svampar och örter. Skogen har helt enkelt fått återgå till sin naturliga livscykel.

I dagsläget är endast 3.8 procent av Sveriges skog skyddad och den krympande arealen gammelskog hotar den biologiska mångfalden som är så viktig för ekosystemet. På Naturarvets hemsida kan du ”köpa” bitar av svensk gammelskog som då garanteras att skyddas av stiftelsen. En farsdagspresent kanske? Som ni tillsammans kan åka och besöka för resten av livet.

 

Under onsdagen den 21 oktober tillkännagav European Outdoor Conservation Association (EOCA) att Naturarvets projekt ”Protecting Old-Growth Forests, Sweden” fick flest röster i kategorin ”Nature”. Naturarvet får därmed motta € 30 000, pengar som kommer användas för att fortsätta säkerställa att vi även i framtiden har riktigt gammal skog i Sverige.
Taggar: |