Pengar – mitt, ditt eller vårt?

NOTIS. Pengar är en källa till irritation i många parförhållanden. I vissa fall leder det till riktigt svåra konflikter. Att våga prata pengar tills det känns okomplicerat och inte längre är ett laddat ämne är betydligt viktigare än vad många tror.

Charlott Nyman, forskare vid Umeå universitet, skrev redan 2002 en doktorsavhandling på temat ”Mitt, ditt eller vårt?” om hur par organiserar sin privatekonomi, och sedan dess har hon fortsatt att forska i ämnet som till stor del annars saknar akademisk forskning. Svenska folkets sexliv är däremot kartlagt in i minsta detalj i studier och forskningsrapporter, medan kunskapen om hur par sköter sin ekonomi har stora luckor, menar hon.

Alldeles för få par diskuterar, enligt Charlott, ordentligt hur pengarna ska fördelas på ett rättvist sätt. Uppdelningen sker istället ganska oreflekterat. En majoritet av alla svenska par har gemensam ekonomi, men få av dem kan förklara varför och hur de kommit fram till just den lösningen. Charlott tror att en förklaring till denna omedvetenhet kan hittas i bilden av hur den villkorslösa kärleken ska vara och att man inte vill ifrågasätta den bilden, säger hon i en intervju till DN.

Undersökningar visar också att merparten av alla människor har negativa känslor för pengar och förknippar pengar med oro, stress och misslyckanden – och mönstren är desamma för alla inkomstnivåer. Vi tenderar också att vara hemlighetsfulla om pengar eftersom vi känner att pengar mäter hur viktiga och framgångsrika vi är.

Att inte prata om pengar kan säkert funka för vissa, men det kan också uppstå maktförskjutningar och påverka hur den med mindre pengar värdesätter sig själv. Michaela Bruneheim, chef för försäkring på spar- och pensionsbolaget SPP, har sett många fall där den med mindre inkomst råkar illa ut ekonomiskt.

– Det handlar bara om att vara lite realistisk och se vad ni har rätt till, om och innan det oväntade händer.  Det kan vara allt från skilsmässa, sjukdom och i värsta fall dödsfall betydligt tidigare än vad man kanske förväntat sig. Att skaffa sig privatekonomisk koll och tala öppet så att alla känner sig trygga tror jag är hälsosamt även för kärleken, säger Michaela Bruneheim.

Michaelas to do-list för att undvika onödigt tjafs

1. Ta reda på vad som händer ekonomiskt om ni blir sjuka eller råkar ut för en olycka. På Ersättningskollen.se finns information

2. Se över era tillgångar och vad som är gemensamt. Vill ni dela allt? Skriv annars ett äktenskapsförord eller ett samboavtal

3. Spara gemensamt och sätt roliga mål, som resor eller ett större boende

4. Skaffa er koll på efterlevandeskydd genom att kontakta era olika pensionsbolag, vad händer om någon av er går bort?

5. Prata om pengar tills det inte längre känns laddat.

Taggar: | | |