The Green Machine gör öknen grön

NOTIS. Ökenspridning är ett stort globalt problem och varje år försvinner en ansenlig mängd odlingsbar mark på jorden, vilket leder till svält, ekonomisk instabilitet och krig. Franska arkitektbyrån Stéphane Malka har tagit sig an problemet och tagit fram The Green Machine. Den gigantiska mobila staden står på fyra bandvagnslikanande konstruktioner som ursprungligen skapades åt NASA för att flytta raketer. Maskinen skapar vatten ur luftfuktigheten, är helt självförsörjande på el och omvandlar sakta öken till odlingsbar och grönskande mark.

The Green Machine tar tillvara på öknens hårda klimat med stekande sol, hårda vindar och dygnets stora temperaturskillnad. Dessutom ger den mat och vatten till befolkningen i närheten. Det finns restauranger, bostäder, skolor och platser för rekreation. Den är som en mobil oas och ett inslag i klimatfrågan.

Vad sägs, en flytt till Saharaöknen kanske?

Taggar: | | |