Värdet av vatten

REDAKTIONEN VÄLJER. Vatten är en förutsättning för allt levande och därmed även för en sund samhällsutveckling. Men vatten är en knapp resurs och de senaste 30 åren har befolkningsökning och stigande levnadsstandard lett till en fördubblad vattenförbrukning över hela världen. Och efterfrågan väntas öka med mellan 10- 12 procent de kommande 20 åren.

Dagens misshushållning med jordens naturresurser, där vatten är en av de viktigaste, är en av vår tids största utmaningar. Både för miljön och för ekonomin.

Generellt är bristen på vatten mer utbredd i tillväxtländer, men blir allt vanligare även i mer utvecklade länder. I vissa delar av Nordamerika är utarmningen av grundvattnet så utbredd att matproduktionen blivit instabil. I Kaliforninen är läget så akut att guvernören utlyst katastroftillstånd på grund av vattenbrist. Alla kommunalt ägda gräsmattor ska ersättas med ”torktålig landskapsarkitektur”, eller plastgräs. Och vattnet måste ransoneras. Delstatens 40 miljoner invånare uppmanas också att spara på vatten. Restauranger ska bara ge sina gäster ett glas vatten på direkt uppmaning. Ransoneringen omfattar även universitet, kyrkogårdar och golfbanor. Men kritiker anser att det ändå inte är tillräckligt.

Trots en generellt hög medvetenhet är det inte alla företag som helt förstått konsekvenserna och kommer att klara övergången till en hållbar ekonomi tillräckligt fort. Men det finns företag som tar täten och successivt gör förbättringar i sina verksamheter. De bolagen gillar vi. Som till exempel Geberit, som har vatten som affärsidé genom sina vattensparande toaletter. Andra bolag tar täten genom att anpassa sina proceser för att möta hårdare regler för vattenföroreningar och stora utgifter till följd av torka.

Vi är övertygande om att de företag som är rustade för att möta skärpta krav på hållbarhet i framtiden, där vatten är en viktig del, är de som kommer att bli framtidens vinnare och öka mest i värde. Det är i de hållbara företagen som innovationskraften finns och insikten att det inte går att överutnyttja den omvärld vi alla är beroende av. Vi är också övertygade om att fler konsumenter kommer att säga sitt.

Taggar: | |